Opłaty związane z zakupem nieruchomości

Przyjęło się, że podczas transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości to na kupującym ciążą opłaty związane z przeniesieniem własności. Warto zatem być świadomym jakiej wysokości są to kwoty i za co musimy je konkretnie zapłacić. Będzie to także bardzo ważne, by uwzględnić je już podczas planowania zakupu. Podzieliliśmy opłaty na dwie kategorie, gdyż różnią się one w zależności od rodzaju rynku: wtórnego oraz pierwotnego.

Mieszkania z rynku wtórnego

Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)

Stanowi on 2% wartości transakcji. Zapłata jest obowiązkowa, a stawka nie podlega negocjacji. Najczęściej jest ona pobierana podczas wizyty u notariusza, który przekazuje ją do urzędu skarbowego.

Taksa notarialna

Stanowi wynagrodzenie notariusza. Jej maksymalną wartość określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564).

Jest ona uzależniona od wartości nieruchomości i maksymalnie może wynosić:

Wartość nieruchomości Taksa maksymalna
do 3 000 zł 100 zł
3 000 zł – 10 000 zł 100 zł + 3% nadwyżki powyżej 3 000 zł
10 000 zł – 30 000 zł 310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł
30 000 zł – 60 000 zł 710 zł + 1% nadwyżki powyżej 30 000 zł
60 000 zł – 1 000 000 zł 1 010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł
1 000 000 zł – 2 000 000 zł 4 770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł 6 770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł i nie więcej niż 10 000 zł

Należy jednak pamiętać, że są to maksymalne stawki i w praktyce możemy liczyć na niższe kwoty. Najczęściej korzystne może okazać się wybranie notariusza współpracującego z biurem nieruchomości, gdyż wówczas mamy wynegocjowane najkorzystniejsze warunki.

Odpis aktu notarialnego

Koszty są ustalane indywidualnie przez notariuszy. Najczęściej kwoty te wahają się w przedziale od 5 do 20zł za stronę. My będziemy potrzebowali 1 odpis dla siebie lub 2 w przypadku finansowania zakupu kredytem hipotecznym (kopia dla banku).

Wpis prawa własności w księgę wieczystą

Jest to stała opłata wnoszona w Wydziale Ksiąg Wieczystych podczas składania wniosku. Jej wysokość wynosi 200zł.

Prowizja agencji nieruchomości

Wiele biur oferuje swoim Klientom korzystny wariant 0% dla Kupującego. Jeśli jednak dana nieruchomość nie jest objęta taką promocją to standardowe wynagrodzenie biura, które pomagało w zakupie mieszkania wynosi około 2-2,5% netto (+VAT).

Mieszkania z rynku pierwotnego

W tym przypadku nie musimy płacić już podatku PCC.

Taksa notarialna

Maksymalne stawki takie sam jak w poprzednim przypadku.

Odpis aktu notarialnego

Jak poprzednio.

Otwarcie księgi wieczystej

Jeśli nie była ono uprzednio założona to ponosimy koszt 60zł płatny w momencie składania wniosku w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Wpis prawa własności do księgi wieczystej

Jest to stała opłata wnoszona w Wydziale Ksiąg Wieczystych podczas składania wniosku. Jej wysokość wynosi 200zł.

 

Dodatkowe koszty przy hipotece

Jeśli decydujemy się na wzięcie kredytu hipotecznego musimy mieć na uwadze kolejne wydatki. Pomijamy tutaj stawki prowizji, które różnią się w zależności od banku oraz opłaty dodatkowe w postaci opłat za kartę, prowadzenie rachunku, itd.

Wpis hipoteki do księgi wieczystej

Jest to stała opłata wnoszona przy składaniu wniosku w Wydziale Ksiąg Wieczystych i wynosi 200zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki

Podstawą opodatkowania jest kwota zabezpieczonej wierzytelności. Nie musi to być zatem pełna wartość nieruchomości, jeżeli wierzytelność ma wartość niższą. Jeżeli wartość wierzytelności przekracza wartość nieruchomości – podstawę opodatkowania stanowi pełna wartość zabezpieczonej wierzytelności.

Stawka podatku od ustanowienia hipoteki wynosi:

  • na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1%,
  • na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19zł.

Ubezpieczenie nieruchomości

Jest to najczęściej wymóg banku w celu zabezpieczenia go w przypadku wystąpienia szkody. Kwota odszkodowania jest wówczas przekazywana to banku. Stawki zależą tutaj od wybranego wariantu ubezpieczenia oraz instytucji, która go udziela.

Wymieniliśmy wszystkie najważniejsze opłaty, które ciążą na kupującym nieruchomość. Mamy nadzieję, że umożliwi to dokładnie zaplanowanie kosztów zakupu i dzięki temu uniknie się niemiłego zaskoczenia. Na koniec pragniemy jeszcze dodać, że poza wymienionymi opłatami należy mieć na uwadze fundusze na remont, odświeżenie czy też wykończenie i umeblowanie mieszkania. Są one ciężkie do oszacowania, gdyż w praktyce prawie zawsze okazuje się, że przekroczyły nasz planowany budżet.

Kategorie: Dla kupujących